เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 24 December 2019 16:10

กิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาณ บริเวณอาคาร 1, อาคาร 3, โดมกีฬา และสนามเทนนิส มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม อุดมการณ์ในการช่วยเหลือผู้อื่น ฝึกให้รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ให้มีความรับผิดชอบ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสา มีความสามัคคี มีความรับผิดชอบ เสียสละส่วนตนเพื่อส่วนร่วม

Read 212 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search