เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 20 December 2019 15:10

โครงการสานสัมพันธ์กระดานดำเกมส์ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 อาจารย์ธิดารัตน์ อธิปัญจพงษ์ รองคณบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการสานสัมพันธ์กระดานดำเกมส์ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11 และ 18 ธันวาคม 2562 เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ณ ลานกีฬาโรงยิมและบริเวณหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโดย สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 259 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search