เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 18 December 2019 11:27

ประธาานสาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 18 ธ.ค. 62  เวลา 09.00 น. อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล ประธาานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พร้อมด้วย อาจารย์ทักษินาฏ สมบูรณ์ เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมการกำหนดพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระยะที่ 2 ณ ห้องพิมาน บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ พาลาสโซ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

Read 444 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search