เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Sunday, 01 December 2019 15:44

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  29 พ.ย. 62  เวลา 09.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อบังคับ ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 262 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search