เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 26 November 2019 11:19

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  25 พ.ย. 62  รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมผู้แทนจาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ร่วมลงนามร่วมกัน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6 - 7 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ศูนย์ราชการฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ

Read 395 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search