เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 26 November 2019 11:14

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร มรร. ประชุมหารือร่วมกับ นายมนัส ตั๊นงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 พ.ย. 62 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร มรร. ประชุมหารือร่วมกับ นายมนัส ตั๊นงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมร่วมต้อนรับและนำเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การพัฒนา EEC พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ในมิติเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี ต่อคณะสมาชิกวุฒิสภาที่จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ อบจ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 13 ธันวาคม นี้

Read 377 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search