เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 26 November 2019 11:13

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  25 พ.ย. 62  เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.มรกต ตันติเจริญ (ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร)​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 149 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search