เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 26 November 2019 11:12

อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะฯ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ PIM,s Work-based Education Forum

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 25 พ.ย 62 อาจารย์เมธี พรมศิลา คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะฯ เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ PIM,s Work-based Education Forum ภาคพิเศษ เรื่อง “CP ALL-PIM Education Forum 2020 Transforming Business Knowledge & Platform to Education Intelligence องค์ความรู้ เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ที่สถาบันการศึกษาต้องก้าวนำภาคธุรกิจ” ณ Hall 2 – 6 ชั้น 3 หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญา ภิวัฒน์ จังหวัดนนทบุรี

Read 493 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search