เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 26 November 2019 11:11

ศึกษาดูงานกระบวนการจิตศึกษา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  25 พ.ย. 62  นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 เข้าร่วมศึกษาดูงานกระบวนการจิตศึกษา และการเรียนการสอนแบบ PBL ณ โรงเรียนวัดเนินกระปรอก อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

Read 136 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search