เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 26 November 2019 11:09

บุคลากรของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติทำสวนฝึกตน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 23-24 พ.ย. 2562 บุคลากรของสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติทำ สวนฝึกตน ตำบลตลาดขวัญ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นภารกิจการสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงกับเครือข่ายของสถาบันฯ ทั้งยังเป็นการติดตามผลในการนำความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการของสถาบันฯไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ซึ่งจะเป็นศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

Read 303 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search