เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 26 November 2019 11:08

ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 24 พ.ย. 2562 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องเขียวมรกต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2 คน คือ ผศ.ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง และ อาจารย์ ดร.วรพจน์ ทำเนียบ

Read 247 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search