เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 23 November 2019 15:28

พิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดสภากาชาดไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  23 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น.อาจารย์ ดร. ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ตลอดจนผู้เข้ารับการอบรมจากชมรมอาสายุวกาชาดของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเปิดพิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Read 668 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search