เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 23 November 2019 15:26

ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย คณบดีคณะครุศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 2/2562 โดยได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ณ ห้องศาลาแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 323 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search