เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Saturday, 23 November 2019 15:22

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการตามภาระงานของหน่วยงานสังกัดกองกลาง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  21 พ.ย. 62  เวลา 9.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การทบทวนบริบทการดำเนินการบริหารจัดการตามภาระงาน ของหน่วยงานสังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี" ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 192 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search