เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 15 มิ.ย 62 เวลา 11.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ 

วันที่ 15 มิ.ย 62 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 8/2562 โดยมีการพิจารณาประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ พร้อมพิจารณารายละเอียดการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่(หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2562)  ห้องประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ 

วันที่ 14 มิ.ย.62 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมหารืองานวิชาการ ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

วันที่ 13 มิ.ย 62 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนราชภัฏราชนครินทร์เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอํานวยการ 

วันที่ 11 มิ.ย 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.พิชญสิณี​ อริยธนะกตวงศ์​ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมสภาวิชาการ​ ครั้งที่​ 7/2562​ ณ​ ห้องประชุมมหาชนก​ ชั้น​ 5​ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search