เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

เมื่อ 3 ก.ค. 61 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ได้เริ่มดำเนินการโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินการขุดบ่อน้ำเดิมให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ปรับพื้นที่เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ปรับพื้นที่สำหรับการสร้างโรงเรือนสมาร์ทฟาร์ม ขนาด 4x12 เมตร จำนวน 2 โรงเรือน แปลงปลูกผักกลางแจ้ง ขนาด 2x4 เมตร จำนวน 20 แปลง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 4 ก.ค. และคาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 22 ก.ค. นี้ เพื่อรองรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการหารายได้เสริมระหว่างเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มรภ.ราชครินทร์ ที่เข้าร่วมแข่งขัน TOOD FOODFEST Made By TODD oN Tour 2018 ภาคตะวันออก ณ เซนทรัล ระยอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จากจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 16 ทีม
- นางสาวปรียาภรณ์ กลัดเจริญ
-นายอัมรินทร์ สนธิสุวรรณ
-นางสาวกุลภรณ์ แซ่ปึง
โดยมีอาจารย์สรรเพชญ บรรลือวงศ์ เป็นผู้ควบคุม

เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา คือ การเสนอชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้ นายพรสรรค์ สันติวรคุณ รองประธานฯ ได้สมทบทุนการศึกษาให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ อีก 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักศึกษาต่อไปเมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา พลโท ดร.ทวี แจ่มจำรัส ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มรร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีวาระเพื่อพิจารณา คือ การเสนอชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ คือ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมกันนี้ นายพรสรรค์ สันติวรคุณ รองประธานฯ ได้สมทบทุนการศึกษาให้กับสมาคมศิษย์เก่าฯ อีก 2 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เพื่อมอบให้กับนักศึกษาต่อไป

นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการ จ.ฉะเชิงเทรา เปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี องค์กรสตรี SMART LADY FOR CHACHOENGSAO SMART CITY เมื่อวันที่20 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บางคล้าโดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มสตรีในจังหวัด เข้าร่วมอบรมกว่า1000คน เครดิตภาพ : ประชาสัมพันธ์ จ.ฉะเชิงเท

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search