เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ “150 ปี วิทยาศาสตร์ไทย” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย รองผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์วิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

 

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 61 เวลา 8.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมผู้กู้ยืมรายเก่าย้ายสถานศึกษา และรายใหม่ ในการลงนามผู้กู้ยืม/ผู้ค้ำประกัน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ สาขาฉะเชิงเทรา

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กมลวรรณ แก้วแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.79) และน.ส.ดวงพร หลงสิงห์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เกรดเฉลี่ย 3.9) ซึ่งเป็นนักศึกษาประพฤติดี เรียนดี แต่ยากจน ที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนายสหธร พึ่งชาญชัยกุล เป็นประธานมูลนิธิฯ ซึ่ง น.ส.กมลวรรณ ได้รับทุนการศึกษา ปีละ 36,000 บาท ผู้ให้ทุน คือ นายไพศาล วนิชจักร์วงศ์ และ น.ส.ดวงพร ได้รับทุนการศึกษา ปีละ 30,000 บาท ผู้ให้ทุน คือ นายศิริชัย เผ่าบรรจง ทั้งนี้นักศึกษาทั้ง 2 คน จะได้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาภายใต้เงื่อนไขประพฤติดีและเรียนดี

บรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รับฟังการบรรยายที่ทำให้น้องๆ ก้าวเดินตามศาสตร์พระราชา เกิดแรงบันดาลใจต่อเป้าหมายในชีวิตการเรียนและมีหัวใจที่แกร่งต่อสู้กับอนาคต เพื่อตัวเองและครอบครัว โดยคุณเบส อรพิมพ์ รักษาผล เป็นผู้บรรยาย และ เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธาน พิธีบายศรีสู่ขวัญและการมอบเข็มตรามหาวิทยาลัยให้แก่นักศึกษาใหม่

 

38404958 2063799666965051 6955535837488480256 n

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search