เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

วันที่ 23 เม.ย.62 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต และประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและแต่งหน้าทำผมบัณฑิต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 37 แห่ง โดยมีผู้แทนองคมนตรีและผู้แทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มาให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการจัดทำวีดิทัศน์ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 เม.ย.62 แม่บ้านและคนงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้นำผ้าสีเหลืองและสีขาว ผูกเป็นริ้ว นำมาประดับตกแต่ง บริเวณรั้วโดยรอบของมหาวิทยาลัย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบและสวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ณฐ สบายสุข รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และทีมงาน ได้ลงพื้นที่ไปถ่ายทำวีดิทัศน์และสัมภาษณ์คุณลุงสายหยุด น้อยเจริญ เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวและปราชญ์ชาวบ้าน เรื่องการปรับปรุงดิน เพื่อใช้ในการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้ง 38 แห่ง โดยเฉพาะผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติตามพระราโชบายในการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินไปยัง อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559-2560

<ชมประมวลภาพทั้งหมด คลิกที่นี้>

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search