เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มรร. ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประชันกลอนสดระดับประเทศ ระดับอุดมศึกษา รับโล่รางวัล “ทายาทสุนทรภู่” ในวันนักกลอน 10 ธันวาคม 2561 ณ วัดเทพธิดาราม กรุงเทพมหานครฯ
จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย นำทีมโดย นายกิตติ อัมพรมหา สาขาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 นางสาวกนกพร นิยม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 นางสาวสุจิณณา เนี่ยงทอง สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 นางสาวพรประภา พรหมดก สาขาวิชารัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ควบคุมฝึกซ้อมโดย อ.เนติมา พัฒนกุล

วันที่ 4 ธ.ค. 61 เวลา 7.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าเสาธง มรร.

วันที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น. อ.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 10” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยมีการแบ่งสีตามหน่วยงานดังนี้ 1. สีชมพู คณะวิทย์ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. สีฟ้า คณะครุศาสตร์ 3. สีม่วง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. สีส้ม สำนักงานอธิการบดี 5. สีกรม คณะวิทยาการจัดการ 6. สีแดง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และจะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

วันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 9.30 น. อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านครุศาสตร์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับโครงการ Chevron Enjoy Science: “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต“ สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อบริการวิชาการด้านการศึกษา พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาครูของครุศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search