เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประกาศรับสมัครงาน

 ประกาศ  รายละเอียด  เริ่มรับสมัคร  ปิดรับสมัคร
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 8/2562 รายละเอียด 1 ตุลาคม 2562  7 ตุลาคม 2562 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 7/2562  รายละเอียด  1 ตุลาคม 2562  15 ตุลาคม 2562 
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ครั้งที่ 4/2562 รายละเอียด  20 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ รายละเอียด 23 กันยายน 2562  27 กันยายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด  10 กันยายน 2562  16 กันยายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวหอพักนักศึกษา จำนวน 3 ตำแหน่ง  รายละเอียด  11 กันยายน 2562 18 กันยายน 2562 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 21/2562  รายละเอียด 2 กันยายน 2562     30 กันยายน 2562    
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนตร์ 4 อัตรา  รายละเอียด  21 สิงหาคม 2562  10 กันยายน 2562 
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 6/2562 รายละเอียด 9 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 3/2562  รายละเอียด  7 สิงหาคม 2562  10 กันยายน 2562 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 21/2562  รายละเอียด  1 สิงหาคม 2562  30 กันยายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 20/2562  รายละเอียด  1 สิงหาคม 2562 6 กันยายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 19/2562  รายละเอียด  1 สิงหาคม 2562 15 สิงหาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 18/2562  รายละเอียด 8 กรกฏาคม 2562 22 กรกฏาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 5/2562 รายละเอียด 8 กรกฏาคม 2562 22 กรกฏาคม 2562
Recruitment for 'Foreign Lecturer' (One-year Contract)   Detail  8 july2019  31 july 2019
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน 1 ตำแหน่ง  รายละเอียด 19 มิถุนายน 2562  28 มิถุนายน 2562 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 17/2562 (เงินรายได้) รายละเอียด 10 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 16/2562 รายละเอียด 10 มิถุนายน 2562 24 มิถุนายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์ค รายละเอียด 29 พฤษภาคม 2562 20 มิถุนายน 2562
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  แม่บ้าน 2 อัตรา คนสวน 1 อัตรา รายละเอียด 21 พฤษภาคม 2562 7 มิถุนายน 2562
 Recruitment for 'Foreign Lecturer' (One-year Contract)  Detail  21 May 2019  7 June 2019
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 15/2562 รายละเอียด 13 พฤษภาคม 2562 12 มิถุนายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 14/2562 รายละเอียด 13 พฤษภาคม 2562 27 พฤษภาคม 2562
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง(ฉบับแก้ไข) รายละเอียด    
รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกในการเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง รายละเอียด 7 พฤษภาคม 2562 21 พฤษภาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 4/2562(ฉบับแก้ไข) รายละเอียด    
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 4/2562  รายละเอียด 29 เมษายน 2562 13 พฤษภาคม 2562
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 อัตรา รายละเอียด 1 พฤษภาคม 2562 15 พฤษภาคม 2562
 Recruitment for 'Foreign Teacher' (One-year Contract)  Detail 29 April 2019  3 May 2019
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 13/2562(เงินรายได้)  รายละเอียด  22 เมษายน 2562 7 พฤษภาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 12/2562  รายละเอียด  22 เมษายน 2562 7 พฤษภาคม 2562 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 11/2562  รายละเอียด  22 เมษายน 2562 7 พฤษภาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 10/2562  รายละเอียด  22 เมษายน 2562 7 พฤษภาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  4 อัตรา รายละเอียด 22 เมษายน 2562 8 พฤษภาคม 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสัมนาคารบางปะกง ปาร์ค  รายละเอียด  11 เมษายน 2562  30 เมษายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 9/2562(เงินรายได้)  รายละเอียด  8 เมษายน 2562  17 เมษายน 2562
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2562(ฉบับที่3)  รายละเอียด    
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2562(ฉบับที่2)  รายละเอียด    
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 8/2562(เงินรายได้)  รายละเอียด  25 มีนาคม 2562  8 เมษายน 2562
 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  รายละเอียด  25 มีนาคม 2562  28 มิถุนายน 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 7/2562(เงินรายได้)  รายละเอียด  20 มีนาคม 2562  3 เมษายน 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 6/2562(เงินรายได้)  รายละเอียด  4 มีนาคม 2562  18 มีนาคม 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 3/2562  รายละเอียด  4 มีนาคม 2562  18 มีนาคม 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 5/2562  รายละเอียด  4 มีนาคม 2562  18 มีนาคม 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 4/2562(เงินรายได้)  รายละเอียด  4 มีนาคม 2562  18 มีนาคม 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 2/2562  รายละเอียด  25 กุมภาพันธ์ 2562  11 มีนาคม 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562(ฉบับแก้ไข)  รายละเอียด    
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3/2562(เงินรายได้)  รายละเอียด  18 กุมภาพันธ์ 2562  4 มีนาคม 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 1/2562  รายละเอียด  1 กุมภาพันธ์ 2562  28 กุมภาพันธ์ 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562(ฉบับแก้ไข)  รายละเอียด    
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2562  รายละเอียด 1 กุมภาพันธ์ 2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
 รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการทดสอบ วัดระดับความรู้ภาษาจีน  รายละเอียด  23 มกราคม 2562  5 กุมภาพันธ์ 2562
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562  รายละเอียด  8 มกราคม 2562  22 มกราคม 2562
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  แม่บ้าน 1 อัตรา รายละเอียด  19 ธันวาคม 2561 5 มกราคม 2562
 Recruitment for 'Foreign Lecturers' (One-year Contract) Detail  26 November 2018  7 December 2018
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561  รายละเอียด 22 พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 5/2561  รายละเอียด 26 พฤศจิกายน 2561 11 ธันวาคม 2561
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่ครัว 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตฯ  รายละเอียด 21 พฤศจิกายน 2561 7 ธันวาคม 2561
 รับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสารถพิเศษ สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  3 อัตรา  รายละเอียด 19 พฤศจิกายน 2561 7 ธันวาคม 2561
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา และ แม่บ้าน 1 อัตรา  รายละเอียด 19 พฤศจิกายน 2561 30 พฤศจิกายน 2561
 รับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสารถพิเศษ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  1  อัตรา  รายละเอียด 19 พฤศจิกายน 2561 23 พฤศจิกายน 2561
 รับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสารถพิเศษ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  1  อัตรา  รายละเอียด 12 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561
รับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสารถพิเศษ อาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์  1  อัตรา รายละเอียด 14 พฤศจิกายน 2561 14 ธันวาคม 2561
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 แก้ไขเพิ่มเติม  รายละเอียด    
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 4/2561  รายละเอียด  14 พฤศจิกายน 2561  28 พฤศจิกายน 2561
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 4/2561  รายละเอียด  12 พฤศจิกายน 2561  26 พฤศจิกายน 2561
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวของหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 อัตรา  รายละเอียด  22 ตุลาคม  2561  31 ตุลาคม  2561
 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2561 ประเภทวิชาการ 1 อัตรา  รายละเอียด  12 ตุลาคม  2561  11 ธันวาคม  2561
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 3/2561  รายละเอียด  8 ตุลาคม  2561  24 ตุลาคม  2561  
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ครั้งที่ 3/2561  รายละเอียด  24 กันยายน  2561  8 ตุลาคม  2561
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561  รายละเอียด  19 กันยายน  2561  5 ตุลาคม  2561
 รับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสารถพิเศษ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา  รายละเอียด  27 สิงหาคม  2561  20 กันยายน  2561
 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนครั้งที่ 2/2561  รายละเอียด  24 สิงหาคม  2561  7 กันยายน  2561
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการน้ำดื่ม 1 อัตรา  รายละเอียด  23 สิงหาคม  2561  30 สิงหาคม  2561
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 อัตรา  รายละเอียด  14 สิงหาคม  2561  31 สิงหาคม  2561
 รับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสารถพิเศษ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 อัตรา  รายละเอียด  14 สิงหาคม  2561  31 สิงหาคม  2561
 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2561   รายละเอียด  7 สิงหาคม  2561   9 ตุลาคม 2561
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา และ แม่บ้าน 1 อัตรา  รายละเอียด  8 สิงหาคม  2561   17 สิงหาคม 2561
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยแม่ครัว 1 อัตรา  รายละเอียด  1 สิงหาคม  2561   15 สิงหาคม 2561
 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561  รายละเอียด  29 มิถุนายน 2561   13 กรกฏาคม 2561
 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา  รายละเอียด  18 มิถุนายน 2561   13 กรกฏาคม 2561
 รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ 1 อัตรา  รายละเอียด  6 มิถุนายน 2561   31 กรกฏาคม 2561
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 1 อัตรา  รายละเอียด  21 พฤษภาคม 2561   31 พฤษภาคม 2561
 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน 1 อัตรา  รายละเอียด  15 พฤษภาคม 2561   31 พฤษภาคม 2561
 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา  รายละเอียด   7 พฤษภาคม 2561   15 พฤษภาคม 2561
 รับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสารถพิเศษ อาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา  รายละเอียด  17 เมษายน 2561   31 พฤษภาคม 2561
 รับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสารถพิเศษ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 1 อัตรา  รายละเอียด  17 เมษายน 2561   31 พฤษภาคม 2561
 รับสมัครบุคคลผู้มีความรู้ความสารถพิเศษ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 อัตรา  รายละเอียด  12 กุมภาพันธ์ 2561    8 มิถุนายน 2561

 

 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search