เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย

วันที่ 10 มิ.ย 62 เวลา 14.00 น. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับและเสนอแนะการลงทุนของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกาอธิการบดี โดยมีการพิจารณา รายงานการเงิน ประจำเดือน ก.พ.-เม.ย. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการเงิน ประจำไตรมาสที่2 (มกราคม-มีนาคม 2562) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมไปถึงการบริหารเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ จากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่ครบกำหนดแล้ว

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search