เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมการบริหารจัดการทางการเงิน

วันที่ 30 พ.ค.62 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร เข้าร่วมประชุมกับตัวแทนธนาคารกรุงไทย จากสำนักงานใหญ่ และสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อหารือถึงรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงิน การนำเงินงบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย เข้าระบบ Corporate Online รวมไปถึงบัตรบุคลากร และสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจ ตลอดจนบัตรนักศึกษา พร้อมสรุปรูปแบบบัตร ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search