เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วันนี้ (29 พ.ค. 62) เวลา 13.30 น. อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องมหาชนก อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search