เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

หารือการตรวจสุขภาพฟรี สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม

วันที่ 16 พ.ค. 62 เวลา 9.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับ นพ.ธวัชชัย วานิชกร ผู้อำนวยการใหญ่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ และหารือการตรวจสุขภาพฟรี สำหรับผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคม รายการตรวจ ประกอบด้วย การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจการทำงานของไต ตรวจไขมันในเลือด ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจอุจจาระ และเอกซเรย์ทรวงอก เป็นต้น ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ และกำหนดการตรวจสุขภาพ หน่วยงานบริหารงานบุคคล จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search