เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับบริษัทบิ๊กซี  มินิบิ๊กซีพี่สอนน้อง

วันนี้( 23 เม.ย. 62) เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ได้มอบหมายให้ อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ครรชิต มาระโภชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่ม บีเจซี ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ธุรกิจค้าปลีกจำลอง "มินิบิ๊กซี พี่สอนน้อง" (Mini Truck) สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยตลาดในการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเปิดร้านมินิบิ๊กซี อีกทั้งทาง บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ4 โดยทางบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะมีวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้ด้านการค้าปลีกตลอดการฝึกงาน เมื่อจบการฝึกงานหรือสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษามีโอกาสเข้าทำงานที่บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เลย

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search