เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมผู้จัดสวัสดิการร้านค้า ตรวจรับพัสดุงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ปรับปรุงภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า

วันที่ 19 เม.ย. 62 เวลา 10.00 น. อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผน เป็นประธานการประชุมผู้จัดสวัสดิการร้านค้า พร้อมประชุมงาน รปภ.หอพักนักศึกษา มรร.บางคล้า และประชุมตรวจรับพัสดุงานติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ จากนั้นในเวลา 11.30 น. เป็นประธานประชุมงานปรับปรุงภูมิทัศน์ มรร.บางคล้า ณ ห้องประชุม อาคาร กบส. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search