เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมโครงการ “ การจัดทำข้อมูลพื้นที่บริการ ฯ

วันที่ 11 ก.พ.62 เวลา 9.30น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมโครงการ “ การจัดทำข้อมูลพื้นที่บริการ เพื่อสังเคราะห์ศักยภาพสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 ก.พ. นี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

 

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search