เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา Facilitator ให้เป็นแกนหลักในการจัดความรู้

วันที่12 พ.ย. 61 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา Facilitator ให้เป็นแกนหลักในการจัดความรู้ เพื่อสร้างบุคลากรที่สามารถเป็นแกนหลักในการดำเนินการจัดการความรู้ ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมี ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และ อ.ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เป็นวิทยากร

 
© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search