เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมมือผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมมือผลิตบัณฑิตพรีเมี่ยม ระหว่าง มรร. มรภ.วไลยฯ และ บมจ.ซีพีออลล์ ณ อาคารซีพีทาวเวอร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search