เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

วันที่ 25 ต.ค.61 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้บริหารและผู้รับผิดชอบแผนงานของคณะ ศูนย์ สำนัก สถาบัน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุม

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search