เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมการจัดทำหลักสูตรเทียบโอน หลักสูตรต่อยอดอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุมการจัดทำหลักสูตรเทียบโอน หลักสูตรต่อยอดอาชีวศึกษา 2+2 และการเรียนแบบ Pre-degree เพื่อให้การจัดทำหลักสูตรดังกล่าวสำเร็จและเปิดรับผู้เรียนได้โดยเร็ว ณ ห้องเจ้าพระยา ชั้น 3 อาคารบัณฑิตศึกษา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search