เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2561

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 61 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 14/2561 เพื่อหารือการบริหารงานและการเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามของพลเอกดาวน์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ที่จะมาตรวจเยี่ยม มรร. ในวันที่ 24 ส.ค. 61 นี้ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search