เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมหารือกับ อ.ดร.เรวัต เผ่าบรรจง หมอเหวินคลินิคแพทย์แผนจีน ในการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ร่วมหารือกับ อ.ดร.เรวัต เผ่าบรรจง หมอเหวินคลินิคแพทย์แผนจีน ในการจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น และแนวทางการเปิดสอนแพทย์แผนจีน ณ ห้องรับรอง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search