เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมการเทียบโอนยกเว้นรายวิชา ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 61 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมการเทียบโอนยกเว้นรายวิชา ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search