เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ และงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ และงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search