เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทย

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 61 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฯ และบุคลากร ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เพื่อทบทวนสัญญาความร่วมมือในการทำบัตรประจำตัวเพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการบริการทางการเงินหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการรองรับ SMART UNIVERSITY

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search