เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 11 /2561

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 เวลา 9.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 11 /2561 เพื่อติดตามและพิจารณาแนวทางในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีคณะผู้บริหารเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search