เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ที่ผ่านมา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อสำรวจข้อมูลภาพรวมพื้นที่สำหรับจัดทำแผนที่ชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search