เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา ต้อนรับ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 13 มิ.ย. 2561 เวลา 7.30 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดต้อนรับ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (สภากาแฟ) ณ ห้องอาหารสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 153 คน

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search