เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 6.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งจัดโดย สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และสภาคณาจารย์และข้าราชการ ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวฉะเชิงเทรา และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข กองพลทหารราบที่ 11 กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ ชมรม เดิน-วิ่งเมืองแปดริ้ว ชมรมพระเครื่องเมืองแปดริ้ว เซ็นทรัลกรู๊ป โดยมีนางรัตนาภรณ์ โพธิ์ทอง อินทร์จันทร์ อัยการคุ้มครองสิทธิ์ฯ กล่าวที่มาของการร่วมจัดกิจกรรม ดร.กิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ กล่าวรายงาน และ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน

© Copyright 2018 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search