เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

พิธีเปิดหอศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

วันที่ 6 มิ.ย.62 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดหอศิลป์ และหอสะสมผลงาน สาขาวิชาทัศนศิลป์ และกิจกรรมศิลปะ ภายใต้โครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มทางศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบร่วมสมัย “การวาดภาพอัตลักษณท้องถิ่น เทคนิคสีน้ำและสีอะคริลิก”ภายใต้โครงการส่งเสริมเชิดชูประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมไทย สู่การพัฒนาท้องถิ่น ณ อาคารทัศนศิลป์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search