เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จับมือ ธนาคารกรุงไทย บริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RRU Smart University

วันที่ 8 พ.ค. 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RRU Smart University
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ นางสาวสุมาลี กีรตยาคม ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานเขตฉะเชิงเทรา ธนาคารกรุงไทย ร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ประกอบด้วย การรับเงินบริจาค และออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร เพื่อสามารถให้ผู้บริจาคนำไปลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมเป็นผู้ออกบัตรกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำหรับปีการศึกษา 2562 - 2566 การรับชำระเงิน ผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device) การรับชำระเงิน ผ่าน PromptPayQR Code ผ่านช่องทางชำระเงินต่างๆและร้านค้าของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) เพื่อใช้ในการบริหารดูแลค่าใช้จ่ายในการชำระค่าสินค้า / บริการ ณ สถานีบริการน้ำมันปตท. / สถานีบริการน้ำมันบางจาก / สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ / สถานีบริการน้ำมันพีที ทั่วประเทศ การบริการเพื่อการโอนเงินเดือน (Payroll), โบนัส ,เงินปันผล ,เบี้ยประชุมและเงินอื่นๆ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จะส่งข้อมูลที่จำเป็นพร้อมทั้งสนับสนุนการบริการให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ บมจ.ธนาคารกรุงไทยจะให้การสนับสนุนในด้านการให้บริการและการบริหารจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะประสานความร่วมมือกันและสนับสนุนการดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตามบันทึกข้อตกลง บมจ.ธนาคารกรุงไทย จะเตรียมพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทั้งสองฝ่ายร่วมกัน ซึ่งจะได้มีการพัฒนาระบบรองรับการให้บริการดังกล่าวต่อไปในอนาคต

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search