เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ สัมภาษณ์คัดเลือกโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

วันที่  (7 พ.ค. 62) เวลา 08.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย นายศุภวัทน์ เชื้อสกล ประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ และ นายกฤษชพัฒน์ สุรกุล รองประธานสภานักศึกษา ภาคปกติ เดินทางเข้ารับการสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือก การฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรเร่งรัด" รุ่นที่ 1/62 ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง (โรงละครสนามเสือป่า) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search