เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10

วันที่ 3 พ.ค. 62 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 3 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่บริเวณข้างสระน้ำ ด้านหน้าอาคาร 4 คณะครุศาสตร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search