เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต #ผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและแต่งหน้าทำผมบัณฑิต 

วันที่ 23 เม.ย.62 เวลา 9.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะบัณฑิต และประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและแต่งหน้าทำผมบัณฑิต ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search