เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

ประดับตกแต่งผ้าสีเหลืองขาวร่วมเฉลิมฉลองงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 22 เม.ย.62 แม่บ้านและคนงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้นำผ้าสีเหลืองและสีขาว ผูกเป็นริ้ว นำมาประดับตกแต่ง บริเวณรั้วโดยรอบของมหาวิทยาลัย พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบและสวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search