เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 ก.พ. 2562 เวลา 7.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากนั้นเวลา 10.00 น.อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงศรี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ใน”โครงการทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ณ อาคารรับเสด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เข้าร่วมในพิธี โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดหัวไทร มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search