เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7

วัน ที่ 2 ก.พ.2562 เวลา 08.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์ฯ 9 มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7 หรือ “Love Science Games” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 9 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย 1.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 9.มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 760 คน ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search