เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ หรือ ” สารภีเกมส์”

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 23 ม.ค. 62 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี เปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ หรือ ” สารภีเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมในพิธี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2562 ซึ่งมีนักกีฬาจากทั้ง 5 คณะ ได้แก่คณะครุศาสตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาการจัดการ โดยกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 10 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตะกร้อ แชร์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส กรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรดและกองเชียร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search