เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 10”

วันที่ 27 พ.ย. 61 เวลา 13.00 น. อ.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมเพื่อดำเนินโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 10” ในวันที่ 26 ธันวาคม 2561 โดยมีการแบ่งสีตามหน่วยงานดังนี้ 1. สีชมพู คณะวิทย์ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. สีฟ้า คณะครุศาสตร์ 3. สีม่วง คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. สีส้ม สำนักงานอธิการบดี 5. สีกรม คณะวิทยาการจัดการ 6. สีแดง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และจะมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แชร์บอล วอลเลย์บอล เปตอง และกีฬาเบ็ดเตล็ด เป็นต้น ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search