เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านครุศาสตร์

วันที่ 20 พ.ย. 61 เวลา 9.30 น. อ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านครุศาสตร์ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยความร่วมมือกับโครงการ Chevron Enjoy Science: “สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต“ สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชน ศิษย์เก่า นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อบริการวิชาการด้านการศึกษา พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาครูของครุศาสตร์ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนในท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search