เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 61 เวลา 9.00 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี พันตำรวจโทสุมิตร พรมตอง รองกำกับการป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา และคณะ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการขับขี่ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search