เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

สาขาวิชาทัศนศิลป์ จัดกิจกรรม คุยไปทำไป ครั้งที่ 3 โดยมีการร่วมเขียนภาพสด

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม คุยไปทำไป ครั้งที่ 3 โดยมีการร่วมเขียนภาพสดร่วมกันระหว่าง อ.ดร.จินดา เนื่องจำนงค์ ผศ.อาจิณโจนาธาน อาจิณกิจ อ.นรเศรษฐ์ ไวศยกุล และ อ.พิทักษ์ ปิยะพงษ์ ณ ลานด้านหน้าอาคารราชนครินทร์

© Copyright 2019 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search